Direktion

Förbundsdirektionen 


Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar: 


-Eskilstuna 

-Flen 

-Katrineholm 

-Strängnäs 

-Vingåker 


Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion är vald av medlemskommunernas fullmäktige.


Ledamöter och ersättare valda för mandatperioden 

2023-2026


Eskilstuna Kommun 

Ledamot: Göran Gredfors (m) - Ersättare: Johan Lidén (s) 


Flens Kommun 

Ledamot: Daniel Ljungkvist (s) - Ersättare: Björn Carlsson (c) 


Katrineholms Kommun 

Ledamot: Roger Ljunggren (s) - Ersättare: Inger Fredriksson (c) 


Strängnäs Kommun 

Ledamot: Thord Modin (s) - Ersättare: Thore Berggren (m) 


Vingåkers Kommun

Ledamot: Anders Larsson (m) - Ersättare: Camilla Tiredal (s)


Insynsråd för Region Sörmland valda för mandatperioden
2023-2026


Camilla Holmgren (s) 

Per Fermvik (m) 

Lars Lundqvist (kd) 


Revisorer utsedda för mandatperioden
2019-2022 


Peter Vogt (s) Vingåkers Kommun 

Britt-Marie Lindström (s) Vingåkers Kommun 

Örjan Langborg (m) Vingåkers Kommun