Om medberoende


Som anhörig är det lätt att bli medberoende till någon som missbrukar.
Det är faktiskt mycket svårt att inte bli det. 


Medberoende innebär att låta en annan persons beteende påverka och styra ens eget sätt att vara.
Och samtidigt på alla vis försöka kontrollera den andra personen. 


Om du är medberoende i relationer till andra människor tar du mer hänsyn till deras känslor, tankar och beteende än till dina egna. 


Om du är medberoende låter du en annan människas beteende styra ditt eget sätt att vara. Du går helt upp i den andres problem och kan uppleva att du till slut knappt existerar för din egen skull. 


Om du är medberoende är du så upptagen av den andres problem att du inte har tid att försöka lösa dina egna. Du bryr dig så mycket om den andre att du helt glömmer dig själv. 


Om du är medberoende har du behov av att kontrollera det som händer den andre för att uppväga att du har förlorat kontrollen över ditt eget inre liv. Slutligen känner du att du måste ta ansvar för den andre personen eftersom du uppfattar personen som ansvarslös.


Om du är anhörig till någon som dricker för mycket, missbrukar läkemedel eller andra droger och behöver stöd.

Ring till oss på Vårnäs Behandling  0151-51 80 90