Kollega

Om du misstänker att en kollega har problem med alkohol eller droger


Hur kan du göra för att ingripa om du märker att en arbetskamrat verkar dricka för mycket, använda droger eller tabletter med risk för att lägga sig i personens privatliv?


Tidiga tecken på missbruk är om din kollega ofta kommer för sent, är retlig, nedstämd, luktar alkohol och ofta är borta en dag här och en dag där. Darrighet och svettningar kan vara tecken på abstinens. 

Om din kollega stämmer in på beskrivningen är det sannolikt att kollegan har ett pågående missbruk. Prata med en annan arbetskamrat om dina misstankar och försök sedan tillsammans få till ett rakt och ärligt samtal med er kollega. 


Berätta att ni är oroliga och beskriv några konkreta händelser som har inträffat på arbetsplatsen och som tyder på ett alkoholberoende eller drogproblem. Även om inte det första försöket lyckas har ni i alla fall startat en process hos personen. Om ingen förändring sker behöver du gå vidare till arbetsgivaren. 


Du är inte en angivare. Du förstör inte din arbetskamrats yrkeskarriär. 

Det som förstör är missbruket på arbetsplatsen om det får fortgå.